WWII Camp Tag Uckermark

€100.00
Item number: 495

Het plaatje is in gebruikte staat, de nummers zijn nog wel leesbaar. Deze plaatjes behoorde tot gevangenen van het KZ kinderlager Uckermark. Het Kinderlager Uckermark was een subkamp (onderdeel) van Concentratiekamp Ravensbruck. 

 

Dit object is museumwaardig en erg bijzonder. Wij gaan er dan ook vanuit dat de koper het met respect behandeld. 

WWII Camp tag Uckermark

The picture is in used condition, the numbers are still legible. These pictures belonged to prisoners of the KZ children's butcher Uckermark. The Kinderlager Uckermark was a sub-camp (part) of Concentration Camp Ravensbruck.

 

This object is museum worthy and very special. We therefore assume that the buyer treats it with respect.