WWII Duitse vrachtbrief

Sold out
€5.00

Deze vrachtbrieven kennen wij vandaag als pakbonnen. 
Hierop staat wat bepaalde bedrijven tijdens de oorlogsjaren hebben besteld. Een leuk en betaalbaar Duits document!

Artikelnummer: 759

 

WWII German consigment note

Today we know these consignment notes as packing slips.
This shows what certain companies ordered during the war years. A fun and affordable German document!

 

Article number: 759