WWII German Set FJ / Knight's Cross / DKIG

Sold out
€120.00
Item number: 998

De set is fantastisch voor verder onderzoek en bevat vele documenten!

- Leistungsbuch met foto HJ 1937
- ansichtkaart foto met ek1 en flakabzeichen, ek2 feldspange
- foto met ek1 en flakabzeichen, ek2 feldspange
- portretfoto met feldspange ek2, ostmedaille, ek1
- mitgliedskarte DLRG 1938
- grundschein DLRG met foto 1938
- oorkonde DLRG
- document dat hij in 1939 officier wil worden
- document dat hij in 1939 officier wil worden met hk stempels
- 5x feldpost afschrift loon met flak stempel 1943/1944
- set van 4 a4'tjes (dubbelzijdig) beschreven met opleidingsinfo? 
- Krantenartikel 1938 gliederungen heeres duitsland
- Ansichtkaart feldzug frankrijk 1940
- afschrift juni 1940 over flakregiment 14 aan officieren
- losse envelop
- envelop + brief 1946 terugvinden zoon van vriend
- brief over krijgsgevangenschap 1948
- brief krijgsgevangenschap 1946
- document in beslag name fotocamera 1947
- document 1946
- brief aan proff 1946
- heel gaaf naoorlogs document van de amerikanen waarbij hij compleet moet beschrijven wat hij allemaal heeft gedaan in zijn militaire loopbaan. welke medailles, divisies etc etc

Hij was onderdeel van flak regiment 14
fallschirmjager regiment 3
Fallschirmjager regiment 28

7-10-1941: Ijzeren kruis 2e klasse
1-3-42: ijzeren kluis 1e klasse (Rusland)
15-3-1945: Deutsches Kreuz in gold
18-4-1945 Ritterkreuz (italie, monte grande en frasineto)

 

 

WWII German set  FJ/RK/DKIG

The set is great for further research and contains many documents!

- Leistungsbuch with photo HJ 1937
- postcard photo with ek1 and flakabzeichen, ek2 feldspange
- photo with ek1 and flakabzeichen, ek2 feldspange
- portrait photo with feldspange ek2, ost medal, ek1
- mitgliedskarte DLRG 1938
- grundschein DLRG with photo 1938
- DLRG certificate
- document that he wants to become an officer in 1939
- document that he wants to become an officer in 1939 with hk stamps
- 5x feldpost copy wages with flak stamp 1943/1944
- set of 4 A4 pages (double-sided) described with training information?
- Newspaper article 1938 Gliederungen Heeres Germany
- Postcard feldzug france 1940
- copy June 1940 on flak regiment 14 to officers
- loose envelope
- envelope + letter 1946 found back of friend's son
- letter about imprisonment of war 1948
- prisoner of war letter 1946
- document confiscated from photo camera 1947
- Document 1946
- letter to professor 1946
- very cool post-war document from the americans in which he must fully describe what he has done in his military career. which medals, divisions etc etc

He was part of flak regiment 14
fallschirmjager regiment 3
Fallschirmjager regiment 28

7-10-1941: Iron cross 2nd class
1-3-42: iron safe, 1st class (Russia)
15-3-1945: Deutsches Kreuz in gold
18-4-1945 Ritterkreuz (Italy, Monte Grande and Frasineto)