WWII Dutch Wij Willen Holland Houwen Pin

Sold out
€40.00
Item number: 151

Dit speldje is een uniek stukje Nederlandse geschiedenis.
Nederland moest Nederland blijven. In de jaren dertig jaren wilden Nederlandse fascisten Nederland bij Duitsland aan laten sluiten.

Hierdoor kwam er weerstand bij de nationalisten, dit leidde tot protesten waarbij met riep. Wij willen Holland houden.

Deze speldjes werden rond de mobilisatie geproduceerd om te laten blijken dat Nederland niet in Duitse handen zou moeten vallen.

Een mooi stuk voor de Nederlandse collectie items uit de Tweede Wereldoorlog!

 WWII Dutch ''Wij Willen Holland Houwen'' pin
This pin is a unique piece of Dutch history.
The Netherlands had to remain the Netherlands. In the 1930s, Dutch fascists wanted the Netherlands to join Germany.

This led to resistance from the nationalists, which led to protests with cries. We want to keep Holland.

These pins were produced around the mobilization to show that the Netherlands should not fall into German hands.

A nice piece for the Dutch collection of items from the Second World War!