WWI German Banknote Set

Sold out
€12.00
Item number: 156

Het geld heeft een waarde van 20 mark per stuk. Het betreft hier 5 stuks. De biljetten zijn gedateerd februari 1914. Een leuke/interessante toevoeging aan de collectie!WWI German banknotes
The money has a value of 20 marks each. This concerns 5 pieces. The notes are dated February 1914. A nice / interesting addition to the collection!