WWII German Urkunde With Hermann Göring Autograph

Sold out
€495.00
Item number: 600

Een uiterst uniek en zeldzaam stuk wat zelden wordt aangeboden. Een oorkonde van een luftwaffe officier met originele handtekening van Hermann Göring! De handtekening van hitler is een meegeprint exemplaar. De handtekening van Goring daarentegen is origineel door hem geschreven!

De oorkonde staat op naam van werner prellberg en is ondertekend door de rechter hand van Hitler! Uniek!


 

WWII German urkunde with Hermann Göring autograph

An extremely unique and rare piece that is rarely offered. A certificate from a Luftwaffe officer with the original signature of Hermann Göring! Hitler's signature is a printed copy. Goring's signature, on the other hand, was originally written by him!

The certificate is in the name of Werner Prellberg and is signed by Hitler's right hand! Unique!