WWII German Cigarette Album Photograph

€5.00
Item number: 824

Deze foto's konden tijdens en voor de oorlogsjaren worden verzameld door bijvoorbeeld Duitse burgers. Zoals wij nu de voetbalplaatjes kennen verzamelde men vroeger deze foto's en plakte deze in plakboeken. 


 

WWII German collectible photographs

These photos could be collected during and before the war years by, for example, German citizens. As we now know football pictures, people used to collect these photos and paste them into scrapbooks.