WWII German Panzerfaust Flyer

Sold out
€30.00
Item number: 997

De flyer verkeerd nog in goede conditie. Door middel van deze flyer werden soldaten en later ook burgers (onderdeel van de volkssturm) uitgelegd hoe de Panzerfaust werkte. De panzerfaust, een antitank wapen, werd zeker in de laatste jaren van de oorlog veel gebruikt tegen de oprukkende geallieerde tanks.

Een mooie toevoeging voor elke verzamelaar!


 

WWII German Panzefaust leaflet

The flyer is still in good condition. Through this flyer, soldiers and later civilians (part of the Volkssturm) were explained how the Panzerfaust worked. The panzerfaust, an anti-tank weapon, was certainly used extensively in the last years of the war against the advancing Allied tanks.

A great addition for any collector!