WWI German Banknote Set

Sold out
€10.00
Item number: 1845

Het geld heeft een waarde van 20 mark en 50 mark. Het betreft hier 2 stuks. De biljetten zijn gedateerd februari 1914/1918. Een leuke toevoeging aan de collectie!WWI German banknotes
The money has a value of 20 marks and 50 marks. This concerns 2 pieces. The notes are dated February 1914/1918. A nice addition to the collection!